آخرین کلیپ ورزشی و تبلیغاتی که زین الدین زیدان در آن حضور داره همین کلیپ هست که برای تبلیغ یک شرکت عینک سازی آماده شده است.


دانلود کنید کلیپ تبلیغاتی زیدان برای شرکت عینک سازی 5487 5487 5487 5487 حجم : 4.92 مگابایت